maandag, november 27, 2006

Als mannen de verleiding weerstaan - Bill Perkins

De laatste tijd is er meer aandacht gekomen voor seksverslaving onder christelijke mannen. Er zijn tal van sites die het fenomeen beschrijven en hulp bieden, bijvoorbeeld een overzichtssite bij de EO, maar kijk ook eens hier, hier, hier en hier. Voor een recensie van Perkins's boek, zie hier.
Deze aandacht geeft aan dat sprake is van een aanzienlijke problematiek. Dat is dan ook de reden dat het mij goed leek om het boek van Bill Perkins – met de ondertitel Rein leven in een onreine wereld – hier te bespreken. Perkins heeft een heel eerlijk boek geschreven, waarin hij handreikingen doet om tot genezing te komen. Veel van die handreikingen zijn herkenbaar in programma’s die in de hiervoor genoemde links worden aangeboden.

Wat Perkins doet is dat hij laat zien te begrijpen dat hier sprake is van een eenzame strijd die veel mannen voeren, en bovendien een strijd waarin eigenlijk alleen maar nederlagen worden geleden. Hij helpt de aard en omvang van deze strijd te begrijpen (hij wijst ook op de geestelijke aspecten en oorzaken ervan) en doet vervolgens een aantal handreikingen om toch succes te kunnen gaan boeken. Dat maakt het tot een troostrijk en bemoedigend boek, naast het feit dat het met humor is geschreven.

Het boek is opgedeeld in vier delen:
- Inzicht in de strijd
- De strijd toegeven
- Vrijheid
- Vrij zijn voor de rest van je leven
De eerlijkheid van Perkins is dat hij erkent dat er strijd is – ook al ben je niet verslaafd aan seks – en dat inzicht in de kenmerken van de strijd je helpt om rein – en dus vrij – te blijven. Hij wuift het probleem niet weg en ontkent het ook niet. De principes die hij beschrijft zijn volgens mij ook toepasbaar bij andere verslavingen (zoals roken, eten, werken), maar bij seksverslaving komt er een aantal andere aspecten bij die een eigen benadering rechtvaardigen.

Inzicht in de strijd
Het uitgangspunt van Perkins is dat elke man vecht tegen lustgevoelens, niemand uitgezonderd. En iedereen wil die strijd winnen, en iedereen moet erkennen dat dat moeilijk is. Dat heeft onder andere te maken met de aantrekkingskracht van naaktheid – voor de meeste mannen: een blote vrouw. Niets kan bloot zijn zoals een mens bloot is, niemand is nieuwsgierig naar een blote boom of een bloot dier. Elke man beseft dat vrouwen bloot kunnen zijn, de vrouw verbergt haar schoonheid.
Vrouwen zijn Gods meesterwerk, Hij schiep de vrouw omdat hij zag dat de schepping “niet goed” was (Genesis 2:18). Het werd pas goed toen de vrouw was geschapen. De vrouw vult aan wat de man mist. Misschien verklaart dat voor een deel de permanente aantrekkingskracht voor mannen van een vrouwenlichaam.
Naaktheid houdt intimiteit in. Mannen hebben intimiteit nodig, hoewel ze het vaak uit de weg gaan. Als mannen een blote vrouw zien, ervaren iets van die intimiteit, hoewel zeer oppervlakkig. Maar het is wel de bedoeling dat man en vrouw genieten van intimiteit; daarvoor heeft God het huwelijk geschapen: God hecht belang aan seksuele intimiteit, zie bijvoorbeeld het boek Hooglied. En die seksuele intimiteit hoort in een huwelijk thuis, er is beteugeling nodig om de hartstochten van de man bedwingbaar te maken.
Die intimiteit kan echter nooit alleen gebaseerd zijn op lichamelijke aantrekkingskracht. Intimiteit heeft te maken met het innerlijk. Als mannen zich niet meer aangetrokken voelen tot hun vrouw, is dat een signaal dat er iets anders aan de hand is, niet dat zijn vrouw daadwerkelijk niet meer aantrekkelijk is. Maar het kan er wel toe leiden dat mannen denken dat zijn vrouw zijn eigen sensuele bevrediging in de weg staat, zodat zij moet veranderen of weggaan. Deze gedachte staat haaks op de bedoeling van God. Het lichaam van de man is bestemd voor de vrouw (1 Korintiërs 7:3-5). De man zal erop gericht moeten zijn de behoeften van zijn vrouw te bevredigen. Dat is het ideaal waarnaar gestreefd wordt.

Voor mannen zijn de aantrekkelijkste vrouwen de vrouwen die buiten hun bereik liggen (of moeten liggen). Het feit is dat andere vrouwen vaak aantrekkelijker zijn dan je eigen vrouw. Het vereist discipline om je vrouw op die eerste plaats te laten staan: inzicht in jezelf en discipline om keuzes te maken die ervoor zorgen dat je seksuele energie op je eigen vrouw wordt gericht.
Verkeerde dingen zijn soms goede dingen op verboden terrein. Sommige zaken zijn in zichzelf verkeerd: bitterheid, hebzucht. Maar seks is op zichzelf goed. Alleen hebben verboden dingen een erg grote, bijna magnetische, aantrekkingskracht. Daar komt ook een aantal geestelijke aspecten bij kijken. Dit is een zondige wereld waarbij verleiding niet “zomaar” ontstaat, het heeft demonische dimensies. En het wordt gevaarlijk als een vrouw wordt gezien in het licht van lust, niet als een mens maar als een lichaam dat voor eigen plezier gebruikt moet worden.

Het plezier van de zonde is van korte duur. Iedereen weet dat, en toch staat iedereen open voor de leugen dat verboden vruchten ons helemaal zullen bevredigen. De schoonheid van de eigen vrouw is irrelevant; het is het aspect van verboden zijn dat intrigeert. Dat heeft te maken met karakter. De mens weet wat goed is, maar hij doet uiteindelijk het verkeerde. We hebben allemaal beloofd ons leven te beteren, maar vallen al snel terug in slechte daden. Ook Paulus wist dat, zie Romeinen 7:14-20. En het feit dat we het weten en dat we ervoor willen kiezen het goede te doen, maakt ons paradoxaal gezien juist zwakker. Het lijkt wel of mannen dan harder vallen.

Veel christelijke mannen denken dat vechten tegen lustgevoelens een gevecht tegen de bierkaai is. Seksuele zonden worden in christelijke kringen beschouwd als ernstige zonden, dat gegeven maakt mannen bang om er voor uit te komen en het brengt mannen in een isolement. Seksuele zonden zijn een taboe. Dit gegeven maakt het lustprobleem alleen maar erger. Want de illusie van intimiteit die uit seksuele zonden voortvloeit kan alleen maar worden tenietgedaan door echte intimiteit, oftewel openheid, met iemand anders. En de meeste mannen hebben die openheid niet, met niemand.

Al deze punten – het aantrekkelijke van het verbodene, de geestelijke aspecten daarbij, de illusie van intimiteit en het isolement van de meeste mannen – maken het zo moeilijk om een moreel reine man te zijn. Maar het doel is zeggenschap te krijgen over je eigen leven, een man te worden die zijn lust in toom kan houden, die moreel rein is en zo leeft dat het God behaagt.

Perkins beschrijft veel mannen die keer op keer zweren dat het echt de laatste keer is dat ze aan iets onreins hebben toegegeven. Maar de klemmen van de val zijn sterk. Hij gaat daarom in op een aantal seksuele dwangmatigheden en waarom deze zo sterk zijn.

Paradoxaal genoeg veroorzaakt een omgeving van afkeuring – zoals een kerk – een grote spanning bij het zondigen. En die spanning is verslavend. Bovendien houden mannen het begaan van die zonde voor zichzelf, dat is eenvoudiger dan het risico te lopen veroordeeld en afgewezen te worden. Eigen onderzoek van Perkins wijst uit dat 55% van de mannen aangeeft aan seks verslaafd te zijn of te zijn geweest, ongeacht denominatie, ligging of grootte van de kerk. Deze mannen krimpen ineen bij verhalen van betrapte mannen, want ze weten dat het over henzelf had kunnen gaan: zij waren op die plek of deden die daad een week eerder. Want mannen moeten iets doen waar ze alles mee op het spel zetten: hun huwelijk, hun reputatie. En dat is een sterkere behoefte dan ze willen onderkennen.

Een beroemd Bijbels voorbeeld van een man in een verslavingsspiraal is Simson. Hij was verslaafd aan verboden seksuele avontuurtjes. Hij verkoos seksuele begeerte boven zijn omgang met zijn familie en God (zie Richteren 14). Een verslavingsspiraal kent vier stadia:
 1. Ergens volledig door in beslag worden genomen. Ergens steeds aan denken en over fantaseren lijkt onschuldig en waarschijnlijk bestaat er geen intentie om te handelen. Maar het zijn de zaadjes waaruit de kiemen voortspruiten.
 2. Ergens een ritueel van maken. Rituelen zijn handelingen die telkens worden verricht voordat een uitspatting volgt. Als iets spannend is, wordt het een ritueel. Rituelen kunnen zijn: zappen, tijdschriften lezen op het station, advertenties kijken. Als we ergens een ritueel van maken, volgt onvermijdelijk de uitspatting.
 3. Zich overgeven aan seksuele uitspattingen. Tenslotte ga je over de schreef, je geeft de lustgevoelens de vrije teugel (Richteren 16:1).
 4. Zich schamen. Het genot is van korte duur en wordt verdrongen door schaamtegevoelens. Simson sloop weg na zijn daad (Richteren 16:3)
Meestal volgt in stap 4 de belofte zoiets nooit meer te doen. Maar als de verveling of de stress toeslaat, volgt het opnieuw doorlopen van de cyclus. En de tweede keer is het makkelijker. Het verlangen naar risico is groter en de wens om weerstand te bieden neemt af. De verslavingsspiraal kan de sterkste man te machtig worden.

De vraag is natuurlijk waaróm mensen verslaafd raken. Dat is lastig weer te geven want individueel bepaald. In de meeste seksverslavingen komen echter één of meer van de volgende verwrongen gedachten terug:
 • Het opwindende gevoel is dat van een prille liefde. De man zoekt het gevoel van verliefdheid en opwinding en denkt dat te vinden in porno. Seks na het huwelijk is vaak saai en de opwinding van het begin van het seksleven wordt gemist. Alleen: alles waar je je naar uitstrekt wordt ook saai. De wet van de afnemende meeropbrengsten doet zich voor en zo ontstaat de gevaarlijke verslavingscyclus die leidt tot steeds meer risico’s nemen en uiteindelijk de ontmaskering.
 • Ik ben slecht en onwaardig. Wie dat diep van binnen vindt, geeft zich makkelijker over aan seksuele uitspattingen. Slecht gedrag is dan in overeenstemming met hun slechte karakter. Vaak vinden deze gedachten hun oorsprong in het gezin.
 • Niemand zou van mij houden als ze wisten wie ik werkelijk ben. Weinig mannen vertellen hun daden, niet aan hun vrouw, niet aan hun vrienden, aan niemand, uit angst om afgewezen te worden. De overtuiging groeit dat mensen teleurstellen. Dwangmatig seksueel gedrag stelt echter nooit teleur, maar biedt altijd genot. Het is de illusie van intimiteit.
 • Ik heb het meest behoefte aan seks. Dat is de enige manier waarop een emotionele band kan ontstaan voor sommige mannen, de enige manier om zichzelf te bewijzen.
De strijd toegeven
Belangrijk is te weten dat je een probleem hebt en hoe ernstig het probleem is. Je wordt niet ineens seksverslaafd. Maar op een gegeven moment kan je geen weerstand meer bieden aan de steeds terugkerende drang naar een seksueel object of seksuele ervaring. Een verslaafde is geobsedeerd en kan geen nee zeggen. Bovendien is het object van zijn verslaving gericht op genot en de illusie van intimiteit. Ontdekken of je verslaafd ben kan door vier vragen te beantwoorden:
 1. Weet niemand anders wat je doet? Dus: denk je dat je omgeving je zal afwijzen, liegt je om te verdoezelen wat je doet? Is het antwoord ja, dan kan sprake zijn van een verslavende relatie.
 2. Richt je schade aan met wat je doet? Dus: brengt het emotionele of lichamelijke pijn teweeg bij anderen?
 3. Wil je met je gedrag pijn onderdrukken? Is het gedrag bedoeld om je stemming te veranderen, is het ontlading bij boosheid of neerslachtigheid?
 4. Staat je seksuele gedrag los van oprechte toewijding of liefde?
Als één van deze vragen met “ja” wordt beantwoord, is sprake van dwangmatig seksueel gedrag of een seksverslaving.
De stadia van een verslaving zijn de volgende:
 • het voorstadium is een nieuwsgierige seksuele prikkeling door onpersoonlijke dingen, zoals porno, of ervaringen, zoals een stripteasebar. Je bent doordrongen van het gevaar ervan, maar je leven is nog onder controle.
 • Stadium 1 is wanneer gedragingen of objecten een obsessie zijn geworden. Er is intussen iets gebeurd waardoor de beteugelde lustgevoelens de vrije teugel hebben gekregen. Dat kan een toevallige gebeurtenis zijn, die een gevoel heeft losgemaakt dat je nog eens wilt ervaren.
 • In stadium 2 worden slachtoffers gemaakt en de wet overtreden: prostitutie, exhibitionisme, voyeurisme, andere ongewenste intimiteiten etc. Sommige mensen blijven jaren in stadium 2 met een dubbelleven.
 • In stadium 3 volgen de ernstige overtredingen zoals verkrachting, incest, kindermisbruik.
Wie het bovenstaande overdacht heeft, weet of hij verslaafd is. Belangrijk is dat er altijd een moment van de waarheid aanbreekt waardoor je moet toegeven dat je je leven niet meer onder controle hebt: een pornofoto die per ongeluk op je beeldscherm blijft staan, je wordt betrapt bij het gluren, iemand ontdekt je verhouding…
In het verhaal van Simson kwam ook een moment van de waarheid (Richteren 16), maar het verhaal eindigt niet tragisch: God geeft Simson een nieuwe kans. God is de God van de tweede, derde, vierde, enzovoort kans. Maar om die genade te ontvangen, moet je eerst inzien dat je Hem nodig hebt en een hulpvraag stellen aan Hem en anderen. Dat betekent toegeven dat je verslagen bent…

Wie denkt dat hij de strijd in zijn eentje kan voeren, moet de volgende waarheden over lustgevoelens kennen:
 • je kunt je lustgevoelens niet bedwingen. In onze samenleving wordt iedereen van vroeg tot laat blootgesteld aan verleiding. Wie zegt dat het geen vat op hem heeft liegt. Of hij is sterker dan Simsom, vromer dan David en verstandiger dan Salomo. Want zij hebben het niet gered…
 • je kunt je lustgevoelens niet veranderen. De neiging tot zondigen verandert niet als je in de kerk komt. Het heeft te maken met het feit dat de zonde niet verandert en je ‘oude mens’ ook niet.
 • je kunt je lustgevoelens niet door onthouding laten verdwijnen. Het is wel de bedoeling dat je ophoudt met gedragingen, maar als je niet aan de wortel werkt raak je vervolgens verslaafd aan iets anders. Tot de drempel van de eeuwigheid zullen we worstelen met de zonde. Paulus wist dat en riep het uit: “Ik, ellendig mens” (Romeinen 7:24)

Een belangrijke stap tot herstel is: kom ermee voor de dag. Het is belangrijk te beseffen dat veel onreinheid te maken heeft met schaamte over wie een man is als mens. Een man die door schaamte wordt gedreven minacht zichzelf, durft zichzelf niet van dichtbij te bekijken, vervreemdt van God, zichzelf en anderen. Hij leeft in de overtuiging God en zichzelf teleurgesteld te hebben.
Niemand vindt het makkelijk schaamtegevoelens aan te pakken. We proberen allemaal onze schaamte te verdoezelen. Maar het is nog erger: in feite is de obsessie voor onzedelijk gedrag een afgod. Als je vasthoudt aan de begeerte, offer je Gods genade op. Veel mannen zijn bezig de schijn van deugdzaamheid op te houden, zij doen verwoede pogingen hun eigen verdorvenheid tegenover zichzelf en anderen te ontkennen. Dat kan onder meer door actief te worden in de kerk.
Wie de waarheid accepteert, moet zijn akelige geheimen onder ogen zien. De geheimen zijn de oorzaak van de schaamte, door de geheimen houd je anderen op afstand, zelfs degenen van wie je houdt. Maar de geheimen vormen geen excuus, zij geven gestalte aan de pijnlijke waarheid. Je moet je geheimen onder ogen gaan zien en ophouden met anderen de schuld ervoor te geven. Perkins adviseert daarom 3 lijsten te maken:
- één met elk beschamend geheim dat je kan bedenken
- één met elke verklaring, rechtvaardiging of excuus dat je er voor gemaakt heb
- één met wie je ervoor de schuld hebt gegeven en in welke omstandigheden
Door deze lijsten kan je je verdrongen herinneringen vaststellen. Als je dat gedaan hebt ben je klaar voor de volgende stap:
Vertel God wat je gedaan hebt.
Tot nu toe was je de enige die weet wat voor een puinhoop het geworden is. God kent je schaamte, ga er mee naar Hem toe. Doe als de verloren zoon en keer terug (Lucas 15:11-32). Belangrijk in dat verhaal is dat de verloren zoon eerherstel kreeg. Veel mannen zijn bang voor nutteloosheid als hun geheimen uitkomen. Maar God accepteert je, wat je ook gedaan hebt. De Hemels Vader kan je gebruiken. Hij wil je reinigen en vergeven en voorbereiden op een nieuwe taak.
Natuurlijk zal de worsteling met de angst voor afwijzing blijven en de schaamte de kop opsteken, vooral na terugval. Het is belangrijk te weten dat deze gedachten afkomstig zijn van je zondige natuur en van Satan, maar houd jezelf voor dat God je onvoorwaardelijk liefheeft. Hij houdt niet van je omdat je volmaakt bent, je kunt niets doen om zijn liefde te laten toenemen. God houdt onvoorwaardelijk van je. Zijn liefde kan je veranderen. Geef Hem de gelegenheid je zelfbeeld te veranderen.

De verandering van het eigen “ik” duurt je hele leven. De volgende stap is dan ook het aanpakken van het systeem om je heen dat de voedingsbodem is voor je dwangmatige seksuele gedrag. Een deel van het systeem wordt gevormd door het gezin waar je opgroeide.
In veel gezinnen is sprake van mede-afhankelijke rollen, vooral als het slecht functionerende gezinnen zijn. Elk gezinslid neemt dan de rol van mede-afhankelijke in om de stressveroorzakende factor in bedwang te houden en het evenwicht te herstellen. Die mede-afhankelijke rol kan een obsessie worden. Met name kinderen kunnen een nadrukkelijke rol op zich nemen en daarbij blijven. Rollen die zo ontstaan zijn bijvoorbeeld: helden (blinken uit in alles om de familienaam te redden), grappenmaker (proberen de aandacht van problemen af te leiden en op zichzelf te richten), zondebokken (leiden de aandacht van het probleem af door asociaal gedrag en krijgen zo zelf aandacht), het ideale kind (dat niets nodig lijkt te hebben en daarvoor wordt beloond), surrogaatpartner, etc. In een goed functionerend gezin speelt iedereen verschillende rollen, afhankelijk van de situatie. In een slecht functionerend gezin bepaalt onze rol wie we zijn. Maar vaak ben je je niet bewust van het feit dat je een mede-afhankelijke rol speelt en speel je die rol in je latere leven ook. Maar dan kan je door dat gedrag uiteindelijk slachtoffer worden (omdat degene die je wilt helpen zich niet laat redden waardoor je je gebruikt voelt en gestraft wordt). Mede-afhankelijken scheppen genoegen in het machtsgevoel dat ze hebben als ze iemand redden. Daarom is het ook zichtbaar in de kerk en wordt daar zelfs gestimuleerd. Mensen kunnen leren opofferingsgezind te handelen, in plaats van dat ze liefdevol zijn. Dan vergeten ze dat het Gods werk is om mensen te redden. Wie mensen wil redden belemmert ze in hun groei omdat ze beschermd worden voor de verantwoordelijkheid voor hun daden.
Medeafhankelijkheid leidt tot destructief gedrag, in hoe je reageert (namelijk om het evenwicht te herstellen), het feit dat je de ander in toom probeert te houden (in plaats van het aan God over te laten) en te redden (om je waardevol te voelen, je wilt in andere mensen bevestiging vinden in plaats van in God). Je merkt dat je iemand probeert te redden uit eigenbelang (dus om een beter gevoel over jezelf te krijgen en niet omdat je oprecht om hem geeft) wanneer je de volgende negatieve emoties herkent als het niet gaat zoals je wilt:
- Teleurstelling omdat het niet ging zoals je hoopte. Verdriet is niet erg, maar mede-afhankelijken hebben een serie van dergelijke relaties.
- Schuld: je blijft mensen redden omdat je het je aanrekent dat ze niet verbeteren. De schuld is onterecht als er iets gebeurt wat jou niet aan te rekenen is. Onopgeloste schuldgevoelens kunnen zorgen dat je een afkeer van jezelf krijgt.
- Woede: mede-afhankelijken voelen zich boos door jarenlange teleurstelling en schuldgevoelens. Dat kan zich uiten in razernij of in cynisme.

Medeafhankelijkheid staat op twee manieren in relatie met seksueel dwangmatig gedrag.
In de eerste plaats kunnen teleurstelling, schuld en woede leiden tot schaamte. En schaamte kan leiden tot experimenten om de pijn te verlichten. Seksuele eraringen kunnen dan een rol spelen.
In de tweede plaats schuilt je ware ik achter de medeafhankelijkheid. Er kan een masker, een pantser, ontstaan die intimiteit verhinderd. En in echte intimiteit ligt de sleutel naar reinheid.

Wie medeafhankelijkheid ontdekt bij zichzelf, kan twee stappen nemen om er vanaf te komen:
 • Loslaten: je kunt geen mensen redden die nog niet gered willen worden. Het beste is hen los te laten en te vertrouwen dat God voor hen zorgt. Soms moeten mensen in een uitzichtloze situatie terechtkomen om tot herstel te komen. Zie het voorbeeld van de verloren zoon. Loslaten is niet hetzelfde het goedkeuren van verkeerd gedrag en het is ook niet hetzelfde als niets doen. Je kan mensen vragen of je iets kan doen, en geef soms aan dat je niet kan helpen. Schaam je niet en voel je niet schuldig dat je te weinig doet: je hebt gedaan wat je kon en dat is genoeg.
 • Zoek naar een nieuwe ik: erken dat je de aangeleerde rollen uit het verleden niet meer hoeft te spelen. Een verkeerd zelfbeeld beweegt ons mensen te redden, want als mensen je nodig hebben voelt dat veilig en geborgen. Je hebt een nieuw zelfbeeld nodig dat zekerheid biedt, en dat zelfbeeld vloeit voort uit je relatie met God.

Vrijheid
Het derde deel van het boek gaat over de vrijheid. Verschillende aspecten komen aan de orde.
Het is belangrijk om bij aanvang van de verandering de kosten te berekenen. Want het succes heeft alles te maken met toewijding. De kosten van seksueel onrein gedrag zijn goed in kaart te brengen. Maar de kosten van reinheid ook: je moet iets opgeven waar je plezier aan beleeft, je aanvaardt rusteloosheid en verveling en je zegt “nee” tegen allerlei verlangens. Inzet is nodig.
Voordat je de weg naar de vrijheid inslaat, moet je beseffen dat de pijn van verslaafd blijven groter is dan de pijn van stoppen met de verslaving. Je moet de voordelen van seksuele reinheid doorzien. Maak daarom een zo volledig mogelijke lijst met nadelen en werk alle nare scenario’s voor jezelf uit. Maar ook een lijst van de pijn van het stoppen. Maak tot slot een lijst met de voordelen van reinheid. De lijsten hebben tot doel je te laten zeggen: het is genoeg zo, ik ben het beu. Ik wil ermee stoppen, zelfs als het pijn doet.

Helaas reageren mannen vaak niet volgens de wetten van logica. Ze doen dingen die henzelf en degenen van wie ze houden veel pijn doen. De uitdaging is logisch te gaan handelen. Het is zaak te breken met seksuele zonden. Het tweede is dat je je tot God moet wenden. Omdat het lustprobleem een geestelijk probleem is, vervreemd je van God en mensen en wordt het geestelijk isolement steeds groter. Dat isolement moet doorbroken worden. Alleen God verdient onze toewijding, de afgod van onze lustgevoelens niet. Je zou kunnen weigeren jezelf aan God te geven, bijvoorbeeld omdat:
 • je wilt wachten tot je je leven gebeterd hebt. Dat is het bewijs van een verwrongen kijk op God. God wil dat we gebroken tot Hem komen, zodat Hij ons kan genezen. God houdt van je zoals je bent. Het enige wat je moet doen is op Hem vertrouwen.
 • Je je al eerder aan God hebt gegeven zonder resultaat. Dat wil zeggen dat je had verwacht dat God je lustgevoelens wegneemt. Maar dat doet Hij niet, maar Hij geeft aan hoe we de lustgevoelens kunnen beheersen en Hij geeft daar kracht voor.
 • Je het niet nodig vindt je nog een keer aan God te geven. Soms kan dat echter wel nodig zijn, in het bijzonder wanneer je God ontrouw bent geweest, om de verbondenheid met God te bevestigen.
 • Je je onwaardig voelt om jezelf aan God over te geven. Dat is ook zo, maar dat geldt voor iedereen. Toch vraagt God je overgave, zodat Hij je kan veranderen.
Wanneer je je aan God overgeeft, laat hij zien waar verandering nodig is om rein te zijn. Het vereist dat het vertrouwen op een object, persoon of ervaring om te voorzien in intimiteit of genot wordt losgelaten. Dat leidt over het algemeen tot een geloofscrisis: zal je God vertrouwen dat hij in je behoeften kan voorzien, of niet? Het zal pijn doen en je wezen zal smeken om nog één laatste bevrediging van je lusten. Maar je zal het kunnen, als je ervoor gaat.

Het eerste dat moet gebeuren is dat je zelfbeeld verandert. Dat begint met het feit dat God je onvoorwaardelijk aanvaardt, wie of wat je ook bent. Het enige dat hij vraagt is te geloven dat Jezus door zijn dood voor al je zonden betaald heeft en je het eeuwige leven geeft door zijn opstanding. Er zijn vervolgens vier stappen naar de vrijheid:
 1. Stap 1: Weten wie je bent in Christus. Door het geloof in Christus ben je met hem verenigd in zijn dood, begrafenis en opstanding. De Geest van de levende God is in je komen wonen. En dat betekent dat de zonde geen macht meer over je leven heeft. Het is inconsequent om je te laten leiden door je begeerten: je hebt een nieuwe identiteit.
 2. Stap 2: Geloven dat je leeft met Christus. Je voelt je misschien geen nieuw mens en je hebt misschien niet het idee dat de macht van de zonde gebroken is. Toch is het een feit. Maar je hebt niets aan Christus’ macht over de zonde als je er geen gebruik van maakt. Vertrouw erop dat Hij in je leeft.
 3. Stap 3: Geef jezelf aan God. Je geeft blijk van het vertrouwen in God door wat je doet. Je laat je geloof zien door naar Hem op te zien als je verleid wordt een pornoblad te lezen, op internet te surfen naar erotiek, een striptease te bezoeken. Vertrouw erop dat Hij je kracht geeft om Hem te gehoorzamen en de bevelen van je vroegere meester (de lustgevoelens waarvan je slaaf was) te negeren. Bidt Hem om zijn kracht. Laat Christus voor je vechten. Dat wij met Hem verenigd zijn is de bron van zelfbeheersing.
 4. Stap 4: geef je lustgevoelens geen kans. Je denkt te makkelijk: één kleine zonde is niet erg, één minuut surfen geeft niet. Maar zoals Paulus zegt: één zonde is al verslavend (Romeinen 6:16). Aan de hand van je keuzes bepaal je wie je meester is.

Mannen ontwikkelen geen ondoordringbaar krachtveld die ervoor zorgt dat geen enkel onrein en sensueel beeld hun geest binnendringt. Integendeel: elke man staat permanent bloot aan hevige aanvallen gericht op het ontwikkelen van lustgevoelens. Je moet je eigen afweersysteem ontwikkelen, een systeem dat je in staat stelt gevaarlijke situaties te herkennen en te vermijden.
De vier onderdelen van de verslavingscyclus komen overeen met de verleidingen die genoemd worden in de Jakobusbrief: verzoeking, bevruchting, geboorte en dood (Jakobus 1:14-15). En wel als volgt:
 • Verzoeking / Ergens door in beslag worden genomen. Je ziet iets, hoort iets, herinnert je iets en de verzoeking is daar. Je maakt jezelf wijs dat je met het lokaas kan spelen zonder gevangen te worden. Maar dat is altijd een illusie. Draai de knop om, als je merkt dat je aan het fantaseren bent. Je moet voorbereid zijn, jezelf onder controle hebben en op Christus gericht zijn. Hoe? Door de Bijbel te kennen en je teksten te herinneren, zoals Jezus deed toen hij werd verzocht in de woestijn. Daarmee prik je door de illusie van intimiteit heen, en bovendien kan je maar aan één ding tegelijk denken. Als je de verleiding niet in de kiem smoort, zal het volgende stadium aanbreken.
 • Bevruchting / Ergens een ritueel van maken. Als dit stadium bereikt is, is de handeling nagenoeg onomkeerbaar. We beginnen onze gedachten leven in te blazen. Rituelen zijn: surfen, advertenties lezen, zappen, rondkijken in een videotheek, rondrijden in de rosse buurt, een vroegere vriendin bellen, etc. Iedereen heeft zijn eigen rituelen. Maak een lijst van de rituelen en bedenk vervolgens wat je moet doen om de rituelen in te dammen. Onthouding betekent stoppen met je rituelen. Al houd je maar vast aan één ritueel, dan nog zal je begeerte gevoed worden. Als je op reis bent, zet de TV in je hotelkamer dan niet aan. Neem een internetprovider die pornografische sites blokkeert. Uw begeerten vragen u één ritueel aan te houden, uw lievelingsritueel. Maar wees onvermurwbaar. Als je dat niet bent, breekt het volgende stadium onvermijdelijk aan.
 • Geboorte / Je overgeven aan uitspattingen. De gedroomde handeling wordt uitgevoerd. Als je de cyclus niet doorbreekt bij verzoeking en bevruchting, dan volgt de geboorte onvermijdelijk.
 • Dood / Schaamte. Seksuele begeerten beloven levenslust, blijdschap, genot en intimiteit. Gedurende de verzoeking, bevruchting en geboorte lijkt dit waar te zijn. Maar de dood volgt altijd: pijn, schaamte en valse illusies.
Misschien heb je ooit toegegeven aan seksuele begeerte en ben je ontsnapt aan de gevolgen ervan. Die ontsnapping geldt eventjes: niemand ontkomt aan de gevolgen van dwangmatig seksueel gedrag. Je moet een hoge prijs betalen.
Maar je hoeft niet te zondigen. Je kan je begeerte beheersen en verder gaan met je leven door de cyclus in het beginstadium te doorbreken. Het is een worsteling, maar het goede dat er uit voortkomt is toenemende afhankelijkheid van God.

De laatste stap die je moet nemen is het zoeken van contact met andere mannen om hen de bemoediging van de Heer te geven en zij kunnen je steunen in je pogingen een rein leven te leiden.

Vrij zijn voor de rest van je leven
Kameraadschap is moeilijk voor mannen. Maar mannen hebben vrienden nodig die begrijpen waar je bang voor bent en die je bescherming bieden, die de wacht houden als je kwetsbaar bent en je schaamt.
Waarom verzetten mannen zich tegen een open, hechte vriendschap met andere mannen?
 • Ze hebben geen tijd om een vriendschap op te bouwen. In de schaarse vrije tijd (na verantwoordelijkheden op het werk, thuis, echtgenote, kinderen, kerk, sport, hobby’s) willen mannen oppervlakkig dingen doen en over oppervlakkige dingen praten. Want mannen lopen liever niet het risico dat ze ergens bij betrokken worden waar ze meer tijd aan kwijt zijn dan ze willen. Maar dus hebben mannen niemand om mee te praten over wat hen innerlijk beweegt. Vriendschap opbouwen kost tijd. Als reinheid belangrijk is, zal je tijd moeten maken voor andere mannen waarmee je minder oppervlakkig omgaat.
 • Mannen zien elkaar van nature als rivalen in plaats van bondgenoten. Daarom gaan mannen ook in een kleine groep zelden openhartig met elkaar om. Mannen zijn opgegroeid met de noodzaak om te winnen en je zwakheden te verbergen. Je beste vrienden weten niet wie je werkelijk bent, ze zien niet het concurrerende , bange, gekwetste en begerige zelf. Maar Jezus roept ons op tot dienstbaarheid aan andere mannen, geen rivaliteit. Concurrentie is goed als het gepaard gaat met liefde en bewogenheid. Gods Geest kan deze verandering in denken teweegbrengen.
 • Mannen willen onafhankelijk zijn. Ze vragen niet om raad. En als ze raad vragen, dan doen ze dat alleen aan een deskundige. Daarom praten mannen niet graag over hun problemen met vrienden. Maar de opdracht van Jezus om als kinderen te worden (Mattheüs 18:4) geldt ook voor mannen. Pas als je beseft dat je zwakt bent en vrienden nodig hebt, zal je ze gaan zoeken.
 • Mannen willen het voor zichzelf houden, want ze schamen zich. Maar het is belangrijk dat je een vriend in vertouwen neemt. Alles in je zal in opstand komen: je onafhankelijkheidsbesef, je schaamte, je begeerten, je verlangen het zelf op te lossen. Je wilt de zaken blijven verdoezelen. Maar als je rein wilt zijn, redt je het niet in je eentje. Je hebt andere mannen nodig.
Mannen weten dat vriendschap met mannen mogelijk is en kostbaar is, maar ze weten niet hoe ze die tot stand kunnen brengen. De opbouw van vriendschap verloopt langs vier fasen:
 1. De fase van het gemeenschappelijk belang. Daarvan heb je er veel en de vriendschap blijft bestaan zolang sprake is van een gedeeld doel of visie. Als dat wegvalt, heeft de vriendschap geen nut meer en valt weg. Dit zijn de vriendschappen op het werk, in de buurt of in de kerk: als je verhuist zie je elkaar niet meer. Je groet elkaar nog wel, maar er is geen reden meer voor een vriendschappelijke band.
 2. De ontspanningsfase: dit zijn de vrienden met wie je mannelijke dingen doet. Die activiteit zorgt ervoor dat je elkaar in een veilige omgeving treft. De bezigheid is de spil van de vriendschap dus vertrouwelijkheid is niet nodig. Als de ander ziek wordt zoek je elkaar niet op.
 3. De vriendschapsfase. Deze ontstaat als er affiniteit bestaat en je geniet van elkaars gezelschap. Winnen is niet meer nodig, er is waardering voor elkaars prestaties. Je biedt elkaar hulp aan en zoekt elkaar op bij ziekte.
 4. De kameraadschapsfase is de hechtst mogelijke fase, die echter zelden bereikt wordt omdat er een crisis aan vooraf moet gaan. Je wordt kameraad als je vriendschap een crisis heeft overleefd die de relatie dreigde te verstoren. De crisis drijft mannen of uit elkaar, of bindt ze samen. Je hebt elkaars zwakheden gezien, maar het vertrouwen blijft.
Het samenkomen in kleine groepen begint ook met de fase van gemeenschappelijk belang. Het is niet de plek om met je geheimen te komen. Maar het duurt lang om te wachten tot de kameraadschapsfase aangebroken is. Het kan sneller wanneer je mannen zoekt met een toewijding aan God, iemand die ernaar verlangt te groeien in zijn relatie met Christus. Die toewijding zet je er toe maatregelen nemen om rein te blijven, zoals het doorbreken van een ritueel. Vervolgens is toewijding aan elkaar nodig. Dat betekent dat je elkaar iets kostbaars geeft, en het kostbaarste dat je hebt is tijd, tijd met elkaar: regelmatig vragen hoe het gaat en voor elkaar klaarstaan als het echt nodig is.

Perkins heeft met zijn groep vertrouwde vrienden een aantal richtlijnen opgesteld, die hen helpen rein te blijven:
 1. Ik wil als Jezus Christus worden. Ik wil me houden aan wat ik God, mijn vrouw en mijn kinderen beloof. Ik wil seksueel rein zijn.
 2. Ik zal er altijd aan denken dat ieder van ons het even moeilijk heeft en even gevoelig is voor zonde.
 3. Ik zal onze specifieke problemen nooit met iemand buiten de groep bespreken, tenzij er een misdaad gepleegd is of iemand lichamelijk gevaar loopt.
 4. Ik zal nooit tegen iemand uit de groep liegen.
 5. Ik zal er altijd van uitgaan dat iedereen in de groep zijn zonde wil verdoezelen, net zoals ik. En daarom sta ik toe dat andere mannen mij gerichte vragen stellen over mijn gedrag, vragen die ik niet kan ontwijken. En zij verwachten dat ik hetzelfde doe.
 6. Ik maak een lijst van de rituelen die ik uitvoer, voordat ik mij overgeef aan uitspattingen. Ik laat die lijst aan de groep zien, zodat ze mij in de gaten kunnen houden.

Moreel rein blijven is een dagelijkse strijd, die veel doorzettingsvermogen en teamwerk vereist. Als je merkt dat een kameraad zicht terugtrekt, moet je hem opzoeken. Want teruggetrokkenheid is het eerste teken dat iemand op het punt staat te zwichten. Als je in een groep met mannen betrokken bent die dezelfde strijd voeren, kan het gebeuren dat één van beide zondigt, of de ander kwetst. Dat is het moment dat de vriendschap in een nieuwe, hechtere fase kan overgaan. Veel mannen wantrouwen anderen en proberen hen op veilige afstand te houden. Als je een kameraad bent, moet je echter je leven lang trouw tonen en de wantrouwende ander vriendelijk bejegenen.

Als je rein wilt zijn is de relatie met je echtgenote uiteraard ook van belang. Het voorkomen dat je je overgeeft aan seksuele uitspattingen is nog maar de helft van het verhaal. De andere helft is de relatie met je vrouw. De uitgangspunten daarvoor zijn:
 • Je lichaam behoort je vrouw toe (1 Korintiërs 7:3-4). Je moet vinden dat je lichaam haar toebehoort. Maar je mag het lichaam van je vrouw niet opeisen. Het is de bedoeling dat zij zelf bedenkt dat haar lichaam er voor jou is. Seksuele aantrekkingskracht zal dus steeds op je eigen vrouw moeten worden gericht.
 • Je moet de seksuele behoeften van je vrouw bevredigen. Het is de bedoeling dat je ontdekt wat haar opwindt, en vervolgens dat doet. Mannen zijn geneigd bij hun vrouw te doen wat zij willen dat zij bij hem doet. Maar het moet andersom. Dat betekent ook dat je haar tempo volgt bij vrijen, en vrouwen hebben nu eenmaal langere tijd nodig. Het betekent ook dat je er met elkaar over moet praten om te ontdekken wat zij fijn vindt.
 • Bouw een geestelijke band op. Het is Gods bedoeling dat je lichamelijke relatie een afspiegeling is van je geestelijke relatie met je vrouw.

Ondanks alles wat in dit boek besproken is en de vorderingen die worden gemaakt, zullen mannen af ent toe in het nauw zitten: verleidingen, teleurstellingen of terugvallen zullen je bang maken dat je het niet zult halen. Daarom is het laatste hoofdstuk van het boek een gereedschapskist, dat je kan gebruiken als het op een dag nodig is. Gereedschappen zijn:
- Een kalender. Hierop kruis je niet alleen het aantal dagen aan waarop je rein bent, maar ook de terugvallen en de reden ervan. Na verloop van tijd zal hieruit een patroon blijken. Dat helpt om rituelen in kaart te brengen en te beëindigen.
 • Maak een eind aan rituelen.
 • Zeg gezonde dingen over jezelf tegen jezelf, leer jezelf zien zoals God je ziet. Hij heeft je onvoorwaardelijk lief.
 • Sluit je aan bij of start een hulpgroep.
 • Ga aan de slag met vergeving
  • Vergeving vinden. God wil je vergeven. Zoek zijn vergeving.
  • Vergeving schenken. Dat doe je aan degenen die je pijn gedaan hebben. Ook al zit de pijn diep, Gods vergeving gaat dieper. Hij is voor die vergeving gestorven.
  • Vergeving vragen. Bedenk wie je gekwetst hebt in het verleden, en vraag vergeving. Verwacht niet dat de relatie daardoor direct herstelt, maar doe alleen wat op je weg ligt.
 • Voed jezelf met de Bijbel. Er zijn veel teksten die je kunnen helpen op momenten van verleiding. Lees ze door en overdenk ze op het moment dat je in verleiding komt of ontmoedigd bent. Perkins geeft een lijst met relevante teksten over verschillende thema’s (zelfbeeld, vergeving, lust, verleiding, onzedelijke gedachten, etc.)
 • Bidden. Bidden is belangrijk om echte intimiteit met God te krijgen. Bidden met je vrouw – wat maar heel weinig mannen doen – is belangrijk om echte intimiteit met haar te krijgen. Gebed is hoe dan ook essentieel.
 • Vasten. Vasten helpt je om op God gericht te worden en geestelijk versterkt te worden.
Het laatste onderwerp dat wordt behandeld is de vraag of masturberen al dan niet onzedelijk is. In een aantal gevallen is het dat wel, in andere gevallen niet. Er zijn drie richtlijnen:
 • De gedachtentest: Jezus veroordeelt fantaseren over andere vrouwen (Mattheüs 5:28). Masturberen is verkeerd als dat samengaat met het lezen van of kijken naar porno. De gedachten erbij maken masturberen dan verkeerd.
 • De zelfbeheersingstest: dwangmatig masturberen is verkeerd. Als je geen weerstand kan bieden aan de drang, is het verkeerd.
 • De liefdestest: masturberen is verkeerd als je daardoor niet aan je behoeften van je vrouw kan voldoen. Iemand kan in seksueel opzicht uitgeput raken, waardoor zijn vrouw eronder lijdt.

Bill Perkins – Als mannen de verleiding weerstaan. Rein leven in een onreine wereld. Uitgeverij Barnabas, ISBN 9050309518,

7 opmerkingen:

Anoniem zei

wow vet gave blog :)
en dit boek is ook echt kick denk ik.
de eerste keer dat ik nou eens iets lees dat ook echt kijkt naar de óórzaken en dat het verder gaat dan alleen maar 'het is zonde'!!! :)

keep up the good work :)

groetjes Hester

Andries zei

Waar/hoe is dit boek te verkrijgen?

Anoniem zei

Is er niet zo'n soort boek voor vrouwen? Want ook ik maak me schuldig aan het "kijken" naar andere mannen enz. Je begrijpt wel wat ik bedoel.

Anoniem zei

De wijze richtlijnen die deze Godsman aangeeft om halt toe te roepen aan alle rituelen is heel goed uitgewerkt. Daarnaast moet men ook het willen toepassen. Ik hoop en geloof dat wij mannen verstandiger moeten worden en ons ervan bewust zijn dat de schade / gevolgen van de rituelen heel erg kunnen zijn. Mannen wees wijs en bouwt de verticale vriendschap op met de Heer alwaar de horizantale vriendschap verbeterd wordt. God bless en zet uw werk voort ons allen te bemoedigen.

Christelijke webshop Eliseo.nl zei

Goede christelijke boeken koop je bij Christelijke webshop Eliseo.nl Leuk Online Shoppen! Prettig & overzichtelijk, dus voor iedereen! Eliseo.nl "To serve You"

www.eliseo.nl

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
FatMax zei

Een erg goed boek. Heb hem zelf ook al een paar keer gelezen!