woensdag, mei 25, 2005

De kracht van de biddende man - Stormie Omartian

Dit boek heeft me verbaasd. Om het te gaan lezen was niet minder dan een uitdaging. Ik was bang voor een redelijk oppervlakkig Amerikaans zelfhulpboek, maar dat is me alles meegevallen.

Stormie Omartian is getrouwd met Michael, die ook een aantal stukken in dit boek schrijft. Ze is auteur van verschillende boeken over gebed, waaronder de tegenhanger van dit boek: "De kracht van de biddende vrouw".

Maar nu gaat het over de kracht van de biddende man.Het boek is redelijk luchtig geschreven, vooral de inleiding waarin Stormie de verschillen tussen mannen en vrouwen uiteenzet. Bekend materiaal, maar daarom niet minder vermakelijk. Ze vertelt dat ze het materiaal in dit boek voor een belangrijk deel van conferenties heeft gekregen, waar vrouwen haar vertelden waarvoor ze wilden dat mannen gingen bidden. In de verschillende hoofdstukken komt dit terug.

Het boek zelf is verdeeld in 20 praktische hoofdstukken, waarbij het steeds om een onderdeel van het leven van de vrouw gaat. Het stramien is steeds hetzelfde: eerst wordt een toelichting gegeven waar het eigenlijk over gaat in het hoofdstuk en hoe vrouwen en mannen daar naar kijken en op reageren, en hoe mannen hun vrouwen kunnen ondersteunen. Vervolgens volgt een lijstje gebedspunten die binnen dit onderdeel relevant zijn (op basis van input tijdens die conferenteis dus). Dan is er steeds een korte tekst van een man die vertelt hoe hij juist dit aspect van zijn vrouw in gebed heeft gebracht. Bijvoorbeeld Neal Anderson, James Robison, Steven Curtis Chapman. Vervolgens wordt het hoofdstuk afgesloten met een voorbeeldgebed, waarin het voorgaande bij God wordt gebracht. Met name dat laatste heeft mij verbaasd: ik vind die 20 gebeden zó goed geformuleerd, ik ben er van onder de indruk. Soms weet je gewoon de woorden niet om te bidden in een situatie, of weet je niet hoe je een onderwerp zo goed mogelijk bij God kan brengen. Deze voorbeelden helpen je de woorden te vinden.

O ja, die 20 hoofdstukken, waar gaat het dan over? Bijvoorbeeld haar emoties, haar vriendschappen, haar uiterlijk, haar doel, haar werk, haar angsten, haar toekomst, etc.

Kortom: een aanrader. Mannen, zet je er overheen en lees dit boek!

Stormie Omartian - De kracht van een biddende man, die werkelijk iets voor zijn vrouw wil betekenen. 213 bladzijden. Uitgave Gideon. ISBN 9060679776

dinsdag, mei 10, 2005

Overwinning over de duisternis - Neil T. Anderson


"Weten wie je bent in Christus, dát is je kracht" is de ondertitel van dit
bijzondere boek. Neil Anderson besteed heel veel bladzijden (284) aan dit onderwerp, dat is uitgegeven in samenwerking met het Centrum voor Pastorale Counseling, en eigenlijk is dit boek nog maar de helft van wat hij wil zeggen, want in zijn boek "De bevrijder" vertelt hij het tweede deel van het verhaal.


Maar nu gaat het dus om deel 1, de overwinning over de duisternis. Wat is dan die overwinning in de duisternis?
Andersons gaat er van uit dat het vooral een strijd in ons denken betreft. En omdat dat denken zo belangrijk is, begint hij bij de basis. Dat is meteen het verfrissende van Anderson: hij begint bij het begin, niet bij het eind. Oftewel: hij gaat niet direct aan de slag met allerlei overwinningsgebeden of uitleggen wat een zegevierend leven is, maar hij begint met de vraag wie wij eigenlijk zijn in Christus. Het boek behandelt de basis van geestelijke groei: wie ben je, hoe kan je uit geloof leven, hoe kan je je laten leiden door de Heilige Geest, hoe ga je om met emoties, etc. Pas als je dat allemaal op een rijtje hebt, ben je toe aan bevrijding.

Heerlijk vind ik deze benadering, lekker grondigen met een werking op de langere termijn. Het heeft niet zoveel om mensen te bevrijden, als ze niet een geestelijk leven leiden.

Mooi is dat wanneer Anderson beschrijft hoe dat nieuwe leven in Christus eruitziet, hij een opsomming geeft van de beloftes in de Bijbel. Twee pagina's lang citaten waaruit blijkt wie wij zijn. Let wel: wij zijn dat al, hoeven daar niets voor te doen. Dat is onze uitgangspositie, op die zekerheid mogen wij bouwen. Wij hoeven die status niet meer te bereiken, maar we mogen vanuit die basis verder groeien.
En wat zijn wij dan?
Wij zijn:
het licht der wereld (Mattheüs 5:14)
een vriend van Christus (Johannes 15: 1, 5)
een dienaar van God (Romeinen 6:22)
Gods tempel, Zijn Geest en leven wonen in ons (1 Korintiërs 3:16, 6:19)
een heilige (Efeziërs 1:1, Filippenzen 1:1)
rechtvaardig en heilig (EfeziËrs 4:24)
een levende steen, gebruikt voor de bouw van een geestelijk huis (1 Petrus 2:5)
Een mooie weergave van de lijst in het engels staat hier.

etc. etc. Fantastisch om te weten! Maar dat is nog niet alles. Omdat wij door Gods genade in Christus zijn,
zijn wij rechtvaardig voor God en zijn mijn zonden vergeven (Romeinen 5:1)
hebben wij de gezindheid van Christus (1 Korintiërs 2:16)
zijn wij gezegend met geestelijke zegeningen (Efeziërs 1:3)
zijn wij mede levend gemaakt met Christus (EFeziërs 2:5)
woont Christus zelf in ons (Kolossenzen 1:27)
heeft God ons gered en geroepen met een heilige roeping (2 Timotheüs 1:9, Titus 3:5)
etc. etc.

En dat is nog maar het begin! Als dit onze zekerheid is, kunnen we veel beter omgaan met alle worstelingen in ons leven. Die verdwijnen niet, maar komen wel in een ander perspectief. Anderson gaat vervolgens in op het stellen van doelen, op geestelijke strijd, op struikelen en weer opstaan, op herstel van emotionele wonden en omgaan met afwijzing. Hij legt steeds uit wat iets wel is, en wat iets niet is. Daardoor helpt hij om verkeerde opvattingen af te leggen. Een mooi boek! Soms wat taai, maar beslist de moeite waard.Neil T. Anderson, Overwinning over de duisternis. 284 pagina's. Uitgeverij Gideon.